نایلکس

نایلکس (پلی اتیلن سنگین - HDPE)

این پلی اتیلن از مولکولهای خطی تشکیل شده است ،‌خطی بودن مولکولها اجازه تشکیل پلیمر با تبلور بالا را می دهد که نتیجه آن نفوذ پذیری در میان پلی اتیلن هاست. کیسه های تولیدی با HDPE تحت وزن های بالا تغییر شکل نمی دهد و این عامل باعث ازدیاد مصرف این پلمیر در صنعت بسته بندی گردیده است .

محصولات اصلي اين گروه عبارتند از :

انواع كيسه هاي سوپر ماركتي

انواع كيسه هاي ميوه

انواع كيسه هاي چاپي

انواع كيسه هاي فريزري

انواع كيسه هاي بسته بندی مواد غذایی

انواع كيسه هاي تبليغاتي

Tagged under