شرکت تولیدی نایلون سرا

 

تولید انواع نایلون ، نایلکس ، سلفون ، شیرینگ و...

بصورت رول و بسته بندی شده

چاپ نایلون سرا

 

چاپ روی انواع نایلون ، نایلکس ، سلفون ، شیرینگ و...

چاپ ۴ رنگ فلکسو

مصنوعات تزریقی و بادی

 

تولید انواع مصنوعات تزریقی و بادی

بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در کنار دانش و تجربه گذشتگان